Varför får man en blodpropp?

Orsaken till att man drabbas av blodpropp är ofta okänd men risken ökar om man är äldre än 65 år, kraftigt överviktig, röker, är gravid, använder p-piller eller tar andra läkemedel som innehåller östrogen. Stillasittande och vissa operationer ökar också risken. Ärftlighet kan också ha betydelse.

Vilka är farorna med en blodpropp?

Djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som bildas i en ven och hindrar blodflödet, vanligtvis i ett av benen. Djup ventrombos orsakar ofta svullnad och smärta, ibland i kombination med rodnad och ökad värmekänsla. En blodpropp kan även lossna och fastna i lungorna, så kallad lungemboli (LE). Tillståndet kännetecknas av andnöd, bröstsmärta, hosta och trötthet och kräver omedelbar vård.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm