Behandling av blodpropp

Blodproppar måste behandlas av läkare. Behandling med blodförtunnande läkemedel underlättar för kroppen att själv lösa upp en bildad propp. Behandlingen minskar dessutom risken för nya proppar.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm