• behandling-ff.jpg

Behandling av förmaksflimmer

Behandling av förmaksflimmer utgörs av två huvudprinciper:
behandling av hjärtrytmen/frekvensen samt behandling av risken för blodpropp.

Behandlingen är delvis beroende av vilken typ av förmaksflimmer som du har.

Reglering av hjärtrytmen/frekvensen

Reglering av hjärtats rytm kan ske på flera olika sätt. Vanligast är att man använder läkemedel som reglerar hjärtfrekvensen. Det mest använda läkemedlet tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. De bromsar hjärtats slaghastighet.  

Ibland räcker inte denna behandling och då kan din läkare välja att lägga till andra typer av läkemedel som mer aktivt påverkar hjärtrytmen, s k antiarytmika. Om hjärtat slår snabbt när man har förmaksflimmer är det viktigt att man har ett läkemedel som bromsar hjärtat. Vad som är optimal hjärtfrekvens är olika för olika individer.  

Reglering av hjärtrytmen kan också ske med hjälp av en elkonvertering som innebär att en kortvarig elektrisk energi ges över bröstkorgen under EKG-övervakning för att få hjärtat att återfå normal hjärtrytm. Under själva elkonverteringen som tar några minuter är man sövd. En elkonvertering har bara effekt för stunden, varför det är vanligt att man kombinerar den med olika läkemedel som hjälper hjärtat att bibehålla den normala hjärtrytmen, sinusrytmen. Om man har svåra symtom och läkemedel inte hjälper, finns också kirurgiska ingrepp att överväga. Av dessa är en metod som kallas flimmerablation vanligast.  

Vid en ablation behandlar man direkt inne i hjärtat med värme eller kyla för att minska episoderna med förmaksflimmer och i vissa fall kan man behandla bort dem helt. Ändå behöver man oftast fortsätta med sin blodförtunnande behandling. 

Behandling av risken för blodpropp

Den som utöver förmaksflimmer har andra riskfaktorer för stroke skall också behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel. Hur stor risk man har för att få en stroke kan värderas utifrån olika skattningsskalor. Din läkare kan använda sig av dessa skattningsskalor för att se om just du bör ha någon blodproppsförebyggande behandling eller ej. 

Genom att behandla förmaksflimret utifrån dessa två principer kan man minska riskerna som det innebär att ha förmaksflimmer. 

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm