Varför behövs inte regelbunden provtagning?

Effekten av Pradaxa skiljer sig inte nämnvärt åt mellan olika individer och påverkas inte heller av mat och dryck. Därför behöver du inte regelbundet mäta effekten genom blodprov, utan kan lita på att du får förväntat skydd mot stroke med samma dos varje dag förutsatt att du tar Pradaxa som du ska.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm