Pradaxa som skydd för stroke

Sedan 1970-talet har man känt till att blodproppsförebyggande behandling minskar risken för stroke vid förmaksflimmer. Pradaxa är ett blodförtunnande läkemedel som påverkar trombin, ett av de ämnen som normalt får blodet att levra sig. Det gör att kroppen själv kan lösa upp en propp som har bildats och minskar risken för att en ny blodpropp ska uppstå. Någon regelbunden provtagning krävs inte.

För att ge dig bästa skyddet mot en stroke är det viktigt att du tar Pradaxa enligt din läkares ordination. Även Pradaxa medför en ökad blödningsrisk.

Behandling med Pradaxa pågår ofta livslångt.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm