• att-tanka-pa.jpg

Att tänka på när du tar Pradaxa

Eftersom Pradaxa är ett blodproppsförebyggande läkemedel som minskar blodets förmåga att koagulera medför behandlingen en viss ökad risk för blödningar. Det är viktigt att inte avbryta behandlingen utan att tala med sin läkare. 

Om du skulle få en oväntad blödning från t ex mun, näsa eller urinvägar skall du kontakta din mottagning för råd. Om du får en kraftig blödning, en blödning som inte slutar av sig själv eller om du fått ett kraftigt slag mot magen, bröstet eller huvudet skall du uppsöka närmaste akutmottagning. Där kontrolleras om du fått någon blödning. 

Följ dessa anvisningar när kapslarna tas ur blisterförpackningen:

  • Ta fram kapslarna genom att dra bort aluminiumfolien på baksidan av blisterkartan.
  • Tryck inte kapslarna igenom folien.
  • Dra inte bort folien förrän du behöver en kapsel.  

Kapseln är fuktkänslig. Håll läkemedlet torrt genom att förvara det i originalförpackningen i ett torrt utrymme och i rumstemperatur. Undvik alltså förvaring i badrummet. Det finns även en doseringsask för Pradaxa att tillgå, denna doseringsask kan hjälpa dig att komma ihåg morgon- och kvällsdosen av Pradaxa. Den kan fås på AK-mottagningar eller på apotek utan kostnad. Vissa apotek erbjuder även en SMS-tjänst som påminnelse för att du skall få hjälp med att komma ihåg att ta dina tabletter. Fråga på ditt lokala apotek efter denna tjänst.

Informationskort

Ett informationskort där det står att du behandlas med Pradaxa delas ut på din mottagning. Ha alltid detta kort med dig så länge du behandlas med Pradaxa. Det är till för din säkerhet om olyckan skulle vara framme och sjukvårdspersonal snabbt behöver veta att du behandlas med Pradaxa.

Patienthalsband

Det finns även ett halsband att bära om så önskas. Detta halsband har både svensk text och engelsk text och informerar om att du står på behandling med ett blodförtunnande läkemedel.

Inför planerade operationer, tandläkarbesök

Meddela alltid din läkare/tandläkare att du tar Pradaxa. Ibland behöver du göra uppehåll med Pradaxa inför olika undersökningar och operationer. Din läkare eller sjuksköterska berättar i så fall hur länge du ska göra uppehåll med behandlingen.

Vid akuta situationer

Till Pradaxa finns ett särskilt motmedel, en så kallad antidot. Antidoten finns tillgänglig inom akutsjukvården och slutenvården och kan omedelbart upphäva Pradaxas blodförtunnande effekt. För mer information fråga din läkare. 

Motion och resor

Motion är nyttigt och du kan motionera så mycket du känner att du kan och orkar. Dykning och kampsporter rekommenderas dock inte.
Vid flygresor bör Pradaxa förvaras i handbagaget. Ta med kapslar för hela resan. Det behövs inget intyg för att ta med Pradaxa utomlands.

Läkemedel och naturläkemedel tillsammans med Pradaxa

Ta inte naturläkemedel som innehåller johannesört eftersom det minskar effekten av Pradaxa. Ta inte antiinflammatoriska läkemedel som till exempel Naproxen och Voltaren utan att först diskutera det med din läkare. Framför allt vid regelbunden användning kan detta öka risken för blödning.
Värktabletter som innehåller paracetamol, som Alvedon och Panodil, går bra tillsammans med Pradaxa. Tänk alltid på att berätta för din läkare/tandläkare att du använder Pradaxa.
Informera också din behandlande läkare om du samtidigt tar receptfria läkemedel eller naturläkemedel. Vissa kombinationer av läkemedel kan vara olämpliga eller kräva att dosen av Pradaxa minskas. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet

Andelen kvinnor i fertil ålder som behandlas med Pradaxa är liten och det finns därför begränsad erfarenhet av Pradaxa vid graviditet. Vid eventuell graviditet under behandling med Pradaxa, ska behandlingen avbrytas och behandlande läkare kontaktas så snart som möjligt.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm