Förebyggande blodproppsbehandling vid byte av knä- eller höftled

Omkring 25 000 svenskar opererar varje år sin höft eller sitt knä. En vanlig orsak till att knä- eller höftleden behöver bytas ut är artros. Vid artros tunnas det stötdämpande brosket ut, vilket gör att benets ytor skaver mot varandra. Detta kan orsaka smärta som vanligtvis tilltar i takt med att brosket tunnas ut. Syftet med operation är att ta bort smärtan, men också att öka rörligheten. Två vanliga riskfaktorer för att utveckla artros är övervikt och knäskador. Även ärftlighet tros i viss utsträckning kunna ligga bakom.

Förebyggande behandling

Behandling för att förebygga blodpropp vid knä- och höftplastik är idag en rutin i sjukvården. Behandling startar dagen innan eller dagen efter operation och fortsätter sedan mellan en och fyra veckor. 

 

Källor:
Doktorn.com
Internetmedicin

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm