• fragor-och-svar.jpg

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Pradaxa. Har du en fråga som du inte hittar svaret på här, prata med din behandlande läkare.

Behöver jag kontrollera mina blodvärden (PK/INR) kontinuerligt precis som med waran?
Nej, det behöver du inte göra.

Hur länge måste jag behandlas med Pradaxa?
Längden på behandlingen kan variera; vissa personer kan behöva ta det på obestämd tid. Du ska alltid följa läkarens anvisningar. Det är viktigt att du inte slutar att ta Pradaxa utan att först diskutera detta med din läkare.

Vad är Pradaxa?
Pradaxa är ett receptbelagt blodförtunnande läkemedel som minskar risken för att blodet ska koagulera, det vill säga levra sig, och bilda proppar som kan leda till stroke, djup ventrombos eller lungemboli. 

Vad gör jag om jag har glömt att ta en kapsel?
Medicinen tas med fördel vid samma tidpunkt varje dag. Om du kommer på att du har glömt att ta Pradaxa under dagen, kan du ta din medicin om det är mer än 6 timmar kvar tills det är dags för nästa dos. Om det är kortare tid kvar hoppar du över den glömda dosen och fortsätter som vanligt då det är dags att ta nästa dos. Ta INTE dubbel dos.

Vad skall jag göra om jag kräkts?
Om du kräks till exempel på grund av maginfluensa, kontakta din läkare eller sjuksköterska för råd.

Har Pradaxa biverkningar?
Risken för biverkningar är låg. Eftersom Pradaxa är en medicin som påverkar koagulationssystemet, bör du som patient själv kontakta sjukvården om du exempelvis har en blödning som inte upphör inom rimlig tid. Detta gäller även vid andra typer av blödningar (t ex blod i urinen eller avföringen, blåmärken som uppkommit utan skada).

Kan man äta vad man vill?
Ja, det går bra. Pradaxas effekt påverkas inte av någon mat.

Kan man dricka alkohol?
Ja, det går att kombinera Pradaxa med alkohol men vid blodförtunnande behandling bör alltid alkohol intas med måtta.

Kan jag ta Pradaxa tillsammans med mina andra mediciner?
Ja, eftersom Pradaxa i låg utsträckning påverkar eller påverkas av andra mediciner går det bra i de flesta fall. Undvik dock att ta andra medel som påverkar blodkoagulationen, behandling med ketokonazol, itrakonazol (lokal hud- och hårbehandling går dock bra), cyclosporin, dronedaron eller johannesört. Om du också använder verapamil ska Pradaxa tas i en reducerad dos. Kontakta din läkare för mer information.

Kan jag äta och dricka samtidigt med Pradaxa?
Ja, din medicinering påverkas inte av vad du äter eller dricker. Du väljer själv om du vill ta Pradaxa med eller utan mat, men bör alltid svälja kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten eller annan dryck. Tugga, krossa eller öppna inte kapslarna. Att ta Pradaxa med mat och ett stort glas vatten kan underlätta om du fått besvär med magbiverkningar.

Kan jag drabbas av stroke även om jag tar Pradaxa?
Pradaxa skyddar inte helt mot stroke. I normala fall är risken för stroke mycket liten, men om du får symtom som du misstänker kan vara en stroke, kontakta läkare omedelbart.

Vad gör jag om jag har tagit för många kapslar?
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för rådgivning.

Vad händer om jag behandlas med Pradaxa och råkar ut för en plötslig olycka?
Det finns ett motmedel, en antidot, om man omedelbart behöver upphäva Pradaxas blodförtunnande effekt. Den kan användas vid akuta situationer, exempelvis inför en akut operation eller blödning.

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm