Pradaxa®

Pradaxa är ett receptbelagt blodförtunnande läkemedel som minskar risken för att blodet ska koagulera, det vill säga levra sig, och bilda proppar som kan leda till stroke, djup ventrombos eller lungemboli. 

Läs mer på www.fass.se

Om förmaksflimmer

Om du har fått diagnosen förmaksflimmer är du en av mer än 300 000 personer i Sverige som har fått samma diagnos. Det motsvarar knappt tre procent av den vuxna befolkningen.1 

Symtomen vid förmaksflimmer kan kännas obehagliga, skapa oro och påverka din livskvalitet. Dessutom medför förmaksflimmer en ökad risk att drabbas av stroke, det vill säga en blodpropp i hjärnan. Det är därför mycket viktigt att personer med förmaksflimmer får rätt behandling.

Läs mer om förmaksflimmer

Blodpropp i ben och lunga

Om du har drabbats av en blodpropp i ben eller lunga behandlas du med blodförtunnande läkemedel under viss tid – eller livet ut. Här hittar du information om hur Pradaxa används för att minska risken för att drabbas igen.

Läs mer om blodproppar

Höft- och knäledsoperation

Efter vissa operationer, som byte av höft- eller knäled, ökar risken att drabbas av blodpropp i ben eller lunga. Här hittar du information om hur Pradaxa används för att minska denna risk.

Läs mer om Pradaxa

Vid akuta situationer

Till Pradaxa finns ett särskilt motmedel, en så kallad antidot. Antidoten finns tillgänglig inom akutsjukvården och slutenvården och kan omedelbart upphäva Pradaxas blodförtunnande effekt. För mer information fråga din läkare.

Källa:
1. SBU Rapport "Förmaksflimmer, Förekomst och risk för stroke" 2013.

För ytterligare information, FASS.se

® Boehringer Ingelheim AB 2021
Granskad: 2018-02-12
CV-18-11

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
Hammarby Allé 29
SE-120 06 Stockholm